Η άγνοια του Θεού είναι θάνατος της ψυχής – Άγιος Βασίλειος ο Μέγας (+379)

http://heavenonearthorthodoxy.wordpress.com

HEAVEN ON EARTH – ORTHODOXY

Η άγνοια του Θεού είναι θάνατος της ψυχής.

—Άγιος Βασίλειος ο Μέγας (+379)

 

Advertisements

Everyone looks for the good, therefore everyone looks for God – Saint Basil the Great (+379)

http://textsorthodoxy.wordpress.com

TEXTS – ORTHODOXY

Everyone looks for the good, therefore everyone looks for God.

—Saint Basil the Great (+379)

Για όσους σκέπτονται σωστά, η παιδεία είναι περισσότερο πολύτιμη από πολλά αγαθά – Άγιος Βασίλειος ο Μέγας (+379)

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

Για όσους σκέπτονται σωστά, η παιδεία είναι περισσότερο πολύτιμη από πολλά αγαθά.

—Άγιος Βασίλειος ο Μέγας (+379)

 

Μην προσκολληθείς στα θνητά σαν να είναι αιώνια – Άγιος Βασίλειος ο Μέγας (+379)

http://textsorthodoxy.wordpress.com

TEXTS – ORTHODOXY

Μην προσκολληθείς στα θνητά σαν να είναι αιώνια.

—Άγιος Βασίλειος ο Μέγας (+379)

 

Whoever deliberately commits abortion is subject to the penalty for homicide – Saint Basil the Great (+379)

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

The hairsplitting difference between formed and unformed makes no difference to us. Whoever deliberately commits abortion is subject to the penalty for homicide.

—Saint Basil the Great (+379)

 

There is still time for endurance, time for patience, time for healing, time for change – Saint Basil the Great (+379)

There is still time for endurance, time for patience, time for healing, time for change. Have you slipped? Rise up. Have you sinned? Cease. Do not stand among sinners, but leap aside.

—Saint Basil the Great (+379)

 

Many a man curses the rain that falls upon his head, and knows not that it brings abundance to drive away the hunger – Saint Basil the Great (+379)

http://textsorthodoxy.wordpress.com

TEXTS – ORTHODOXY

Many a man curses the rain that falls upon his head, and knows not that it brings abundance to drive away the hunger.

—Saint Basil the Great (+379)