Η άγνοια του Θεού είναι θάνατος της ψυχής – Άγιος Βασίλειος ο Μέγας (+379)

http://heavenonearthorthodoxy.wordpress.com

HEAVEN ON EARTH – ORTHODOXY

Η άγνοια του Θεού είναι θάνατος της ψυχής.

—Άγιος Βασίλειος ο Μέγας (+379)

 

Advertisements