Κανένας πλούτος δεν αρκεί να εξυπηρετήσει τις γυναικείες επιθυμίες, ούτε ακόμη και αν τρέχει σαν ποτάμι – Άγιος Βασίλειος ο Μέγας (+379)

http://heavenonearthorthodoxy.wordpress.com

HEAVEN ON EARTH – ORTHODOXY

Κανένας πλούτος δεν αρκεί να εξυπηρετήσει τις γυναικείες επιθυμίες, ούτε ακόμη και αν τρέχει σαν ποτάμι.

—Άγιος Βασίλειος ο Μέγας (+379)

 

Advertisements