Αρετή & παλιές συνήθειες – Άγιος Βασίλειος ο Μέγας (+379)

Άγιος Βασίλειος ο Μέγας (+379):

“Όποιος προόδεψε στην αρετή και ύστερα ξαναγύρισε στην παλιά του συνήθεια, όχι μόνο χάνει την ανταμοιβή του για όσα κοπίασε, αλλά γίνεται άξιος βαρύτερης καταδίκης”.

Advertisements

Όποιος προόδεψε στην αρετή και ύστερα ξαναγύρισε στην παλιά του συνήθεια… – Άγιος Βασίλειος ο Μέγας (+379)

http://textsorthodoxy.wordpress.com

TEXTS – ORTHODOXY

Όποιος προόδεψε στην αρετή και ύστερα ξαναγύρισε στην παλιά του συνήθεια, όχι μόνο χάνει την ανταμοιβή του για όσα κοπίασε, αλλά γίνεται άξιος βαρύτερης καταδίκης.

—Άγιος Βασίλειος ο Μέγας (+379)