Αρετή & παλιές συνήθειες – Άγιος Βασίλειος ο Μέγας (+379)

Άγιος Βασίλειος ο Μέγας (+379):

“Όποιος προόδεψε στην αρετή και ύστερα ξαναγύρισε στην παλιά του συνήθεια, όχι μόνο χάνει την ανταμοιβή του για όσα κοπίασε, αλλά γίνεται άξιος βαρύτερης καταδίκης”.

Advertisements

Have recourse to Mary in all you necessities – Saint Basil the Great (+379)

http://holyvirginmary.wordpress.com

HOLY VIRGIN MARY MOTHER OF GOD

Have recourse to Mary in all you necessities

Saint Basil the Great (+379)

The human being is an animal who has received the vocation to become God. O sinner, be not discouraged, but have recourse to Mary in all you necessities. Call her to your assistance, for such is the divine Will that she should help in every kind of necessity.