Όποιος προόδεψε στην αρετή και ύστερα ξαναγύρισε στην παλιά του συνήθεια… – Άγιος Βασίλειος ο Μέγας (+379)

http://textsorthodoxy.wordpress.com

TEXTS – ORTHODOXY

Όποιος προόδεψε στην αρετή και ύστερα ξαναγύρισε στην παλιά του συνήθεια, όχι μόνο χάνει την ανταμοιβή του για όσα κοπίασε, αλλά γίνεται άξιος βαρύτερης καταδίκης.

—Άγιος Βασίλειος ο Μέγας (+379)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s